Skip to main content

De oplossing

Geschreven door Blogdoc

Het opgeloste DNA loste ook mijn dilemma op

Het nieuws dat diverse laboratoria opneembaar DNA aantroffen in de coronavaccins is zonder meer schokkend en zou zonder enige twijfel moeten leiden tot een onmiddellijke stop op het prikken. Ook de aansprakelijkheidskwestie komt erdoor in een geheel ander licht te staan.
Het is onbegrijpelijk dat medici hier niet veel massaler voor waarschuwen. Even onbegrijpelijk is het dat media hun fundamentele taak verzaken en dit niet onmiddellijk oppakken. Op LinkendIn heeft dit stuk binnen 24 uur na publicatie al een shadow ban gekregen om te verspreiding te beperken. Ik stel dan ook voor dat u dit stuk massaal deelt.
Het onderwerp is er meer dan groot genoeg voor.

Vorige week hadden we een interessante uitzending bij Ongehoord Nieuws. De tijd was eigenlijk te kort, want het loog er niet om wat hier ter tafel kwam. 

De brief van de EMA waarin onomwonden werd aangegeven dat de goedgekeurde indicatie voor de vaccins destijds volledig anders was dan de regering ons altijd had wijsgemaakt. We werden nog eens geconfronteerd met de video waarin Hugo deze leugen voluit in ons gezicht gooit, wetende dat wat hij vertelt gewoon onwaar is. Het is allemaal heel wat kwaadaardiger dan ik me ooit had kunnen en willen voorstellen.

Er waren nieuwe cijfers over de aanhoudende oversterfte die opnieuw een griezelig nauwkeurige parallel vertoont met de prikcampagnes. De oude media blijft doodleuk zwijgen: en weer kan ik het maar niet begrijpen.

Zelf besprak ik mijn grote zorg: de vaststelling in diverse labs dat de onderzochte vaccinvloeistoffen verontreinigd blijken met vreemd DNA, een bijproduct van het fabricageproces. Dat was tot daar aan toe, maar de ontdekking dat het DNA mee-verpakt wordt in de vetbolletjes is ronduit schokkend. Want het gevolg is ten eerste dat dit DNA hierdoor intact blijft, maar vooral ook dat het in principe probleemloos: hop! de celkern in kan.  En dat het daar even probleemloos kan worden ingebouwd in het eigen DNA van elke cel. Definitief, no way back. Dit is helaas geen theorie, want deze techniek wordt in het lab veelvuldig gebruikt om DNA in een celkern aan te passen en staat bekend als lipofectie. Het werkt dus gewoon. De labs toonden de daadwerkelijke inbouw nog niet aan, maar dat was ook niet de onderzoeksopzet. Het lijkt niet meer dan een kwestie van tijd. 

Hoe zit het nu precies? 

Bij de vaccins gaat het om het stofje mRNA. Om dat op grote schaal te kunnen produceren heeft Pfizer een ‘mal’ van DNA gebruikt. Die mal wil je na gebruik ook weer verwijderen, maar dat laatste lukt dus niet helemaal: er blijft DNA achter. Dat is afkomstig van bacteriën. Die bevatten cirkelvormige stukjes DNA, die plasmide-DNA worden genoemd.

De volgende stap is dat het vaccinstofje mRNA wordt ingepakt in heel kleine vetbolletjes. Hierdoor wordt het beschermd tegen afbraak en kan het ook nog eens makkelijk in je cellen worden opgenomen. Maar bij dat proces wordt geen onderscheid gemaakt tussen stukjes mRNA (zeg maar, het vaccin) en bacterie-DNA (dat alleen even als mal fungeerde maar als verontreiniging achterbleef). Dat betekent dat het DNA nu ineens meelift met dit proces, dat het óók wordt ingepakt in vetbolletjes en dus óók de cel in kan. En nu is er ineens wél een probleem – en niet eens zo’n kleintje ook. Want als deze stukjes bij je eigen DNA komen, kunnen ze daar worden ingebouwd.  En dat wil je dus echt niet, want dit betekent dat ons eigen DNA onherstelbaar en blijvend kan veranderen. 

Je DNA! Dat is de basis van werkelijk alles wat er gebeurt in je lichaam. Of je nou een mens bent, een mammoet of een spruitje: je bestaat, je leeft en functioneert door je DNA. Het is het fundament van elk leven en bevat de code voor elk biologisch proces. Iedere cel bevat jouw unieke DNA, veilig opgesloten in de kern die als een soort kluis fungeert voor dit kostbare materiaal. Vreemde stoffen komen daar niet bij, tenzij… je ze in die minuscule vetbolletjes inpakt. En dat is dus precies wat er gebeurd is met de verontreinigingen die ontdekt werden in de vaccins. Die zitten in elk onderzocht flesje, in elke dosis – en wel met miljarden kleine stukjes tegelijk – verpakt in die vetbolletjes waar ze nou juist níet in terecht hadden mogen komen.

Wat gebeurt er vervolgens en wat is het effect? 

Vanuit het lab, waar bij bepaalde onderzoeken op precies dezelfde manier DNA wordt ‘aangepast’, weten we dat een deel van dat vreemde DNA wordt ingebouwd in het DNA van de ontvangende cel. Dat is maar een heel klein percentage. Maar in een enkele individuele dosis vaccin werden miljarden ingepakte DNA deeltjes gevonden. En een klein percentage van miljarden, dat zijn toch nog best wel wat deeltjes. Wat het effect van de inbouw is, is volstrekt onvoorspelbaar en hangt onder andere af van de plaats waar het ingebouwd wordt. 

Wat we in elk geval wel weten is dat een verandering in dit DNA niet meer terug te draaien is en aanwezig blijft zolang de cel leeft. En als de cel zich deelt, zullen alle ‘nakomelingen’ van die cel dezelfde afwijking in zich dragen. Dat blijft zo, levenslang. 

In het beste geval gebeurt er niets. Het kan ook zijn dat een deel van de code voor het spike eiwit in je DNA wordt opgenomen. In dat geval kunnen je eigen cellen zeer langdurig, afhankelijk van de integratieplaats, misschien wel levenslang, dit deel van het spike eiwit maken en dan zou er een chronische ontstekingsreactie kunnen ontstaan tegen je eigen weefsel. Het is niet ondenkbaar dat zoiets een rol speelt bij onbegrepen klachten zoals long COVID, de bekende hartspierontstekingen of erger. Het is ook mogelijk dat de DNA veranderingen ervoor zorgen dat de rem op kwaadaardigheid het niet meer doet. In dat geval kan de ontwikkeling en groei van kankercellen ineens uit de bocht vliegen. Kortom: dit effect wil je absoluut niet.

Maar het is niet eens de vraag óf het gebeurt. Nee, het gebeurt gewoon. Het is hooguit de vraag hoe vaak en waar je DNA functie verstoord raakt.  De gevolgen zijn volstrekt onvoorspelbaar en kunnen zonder overdrijving worden vergeleken met Russische roulette. 

Critici van dit verhaal zwakken het af door te zeggen dat deze bevindingen nog niet door vakgenoten zijn bevestigd (ze zijn nog niet ‘peer reviewed’, zoals dat officieel heet). Maar dat argument gaat niet op: de bevindingen zijn door verschillende labs bevestigd en bovendien kennen we zoals gezegd exact dit principe van DNA aanpassing al uit het lab. We weten dus gewoon dat het zo werkt! Het bezwaar van peer review is dan ook niet meer dan formeel. Bovendien: als de aanwijzingen voor mogelijke ernstige schade zo sterk zijn en je wilt wachten op de review, dan is er maar één eerlijke reactie mogelijk: je stopt onmiddellijk met prikken totdat je glashard hebt aangetoond dat het veilig is. De bewijslast ligt niet bij de patiënt of de arts die zich zorgen maakt. Nee, het is aan de fabrikant om de veiligheid aan te tonen van dit product, zeker nu dat in een ijltempo op de markt gezet is en goedgekeurd is door een EMA, die nota bene ook nog eens voor het grootste deel door de dit soort fabrikanten wordt gefinancierd. Argwaan is hier geen teken van complot- maar van logisch denken en moreel besef. Van verantwoordelijkheid nemen. 

We kunnen rustig stellen dat er hier sprake is van een blunder van ongekend formaat. De makers van de vaccins wisten dat er DNA in de vaccinvloeistof zou achterblijven, want er waren door de EMA zelfs grenzen gesteld aan de toegestane mate van verontreiniging. Dus ook die was op de hoogte. Het kan haast niet anders dan dat de mensen die het proces van inpakken in vetbolletjes gebruikten, zich gerealiseerd hebben dat dit ook met het DNA zou kunnen gebeuren en wat daarvan de gevolgen zouden zijn. Ik kan zelf maar één reden bedenken waarom men dat genegeerd en verzwegen heeft: er moest snel en veel vaccin gemaakt/geld verdiend worden en de veiligheid moest daarvoor wijken. 

De mogelijke gevolgen zijn enorm. Maar ineens lijken veel stukjes van de puzzel in elkaar te vallen. Want waarom wordt het spike eiwit veel langer in het lichaam gedetecteerd dan ons beloofd was? Wellicht door de inbouw in DNA, waardoor cellen gewoon nieuw spike of een gedeelte daarvan blijven maken? Waar komen de vele ontstekingen, chronische klachten en auto immuunziekten bij geprikten vandaan? Speelt een verstoring in het eigen DNA hierbij een rol? En hoe zit het met de oversterfte? ‘Je doet het voor een ander’, was de hulpvaardige slogan, maar als je bijwerkingen krijgt is die ander er even niet voor jou.  Op diezelfde feitelijk onjuiste slogan zijn de discriminerende QR passen gebaseerd. Daardoor waren de codes in werkelijkheid een vrijbrief voor besmetting.  

Maar er is meer: dit alles heeft naar mijn inschatting enorme gevolgen voor de aansprakelijkheid, waar fabrikant en overheid zich onderuit wilden wurmen. De goedkeuring voor de vaccins was echter gebaseerd op de aan de EMA aangeboden vaccinsamenstelling. En bij het meest toegediende vaccin, dat van Pfizer, waren die eerste proef-vaccins waren via een heel ander productieproces gemaakt: hier kwam geen bacterie-DNA aan te pas. Dat proces was niet geschikt voor massaproductie. Dus toen de hele wereld geprikt moest worden, is er overgestapt op een andere manier van productie –  en daar is plots wel dat bacterie-DNA aan te pas gekomen. Alleen… Pfizer was in alle drukte even vergeten om dat detail te vermelden. Ach ja, we vergeten allemaal wel eens wat, nietwaar? 

Vergis je niet: de betekenis hiervan is enorm. De registratie is immers afgegeven voor een product dat op een fundamenteel punt afwijkt van het spul dat aan de bevolking is toegediend.  Het is dus nog maar zeer de vraag of fabrikant en overheid zich kunnen verschuilen achter afspraken over vrijwaring van verantwoordelijkheid.

Vele mensen zouden deze schokkende bevindingen moeten oppakken. Wetenschappers hebben zich in de afgelopen jaren te pas en te onpas uitgelaten over het feit dat je DNA nooit en te nimmer zou kunnen veranderen door de vaccins. Die geruststelling blijkt niet terecht. Toch heb ik nog niemand van hen gehoord die het lef had om toe te geven dat men te voorbarig is geweest. Als medici, wetenschappers en journalisten hier integer zouden reageren op dit schokkende nieuws, zou het een enorme klap voor het hele vaccinprogramma moeten zijn. Elke dokter zou de spuit onmiddellijk uit zijn handen moeten laten vallen. Maar ook journalisten zouden onmiddellijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zich de blaren op de vingers schrijven over alles waarover zij de laatste jaren hebben gezwegen: onzinnige lockdowns, het vertrappen van grondrechten, uitsluiting, averechts werkende QR codes, bewuste misleiding van overheidswege, oversterfte, verontreinigde ampullen en meer van de massale dwalingen die in de laatste jaren over ons uitgestort zijn.  De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan: geen prikken meer nemen. In elk geval niet totdat de veiligheidsissues zijn opgelost, de oversterfte is opgehelderd, het in vetbolletjes verpakte DNA uit de prikken verwijderd is, et cetera, et cetera. 

Het lijkt me een goede slogan voor een eindejaarscampagne van SIRE:

“Je bent een rund als je met je DNA stunt”. 

Blogdo©

Mijn dank gaat uit naar dr. M. Fornerod, moleculair bioloog, universitair hoofddocent en DNA-expert aan het Erasmus Medisch Centrum voor zijn waardevolle adviezen en aanvullingen op dit stuk.

Achtergrond- en verdere informatie:

Het originele onderzoeksartikel is vrij technisch en vindt u via deze link

Een toelichting bij het originele onderzoek vindt u bij het Artsencollectief

Een heldere uitleg bij Blckbx van dr. M. Fornerod, moleculair bioloog en DNA expert aan het Erasmus MC vindt u hier (kijk vanaf 16’05”)

Een korte reportage van de Duitse omroep ARD kunt u bekijken via deze link (Duitstalig)

Comments (41)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan om niets te missen

Mijn blogs verschijnen voorlopig nog op Linked in maar worden steeds sneller verwijderd. Wil je op de hoogte blijven als er nieuwe blogs verschijnen en ze hier teruglezen? Meld je dan aan en ik zorg dat je een bericht krijgt.