Dilemma van een huisarts: nodig ik mijn patienten uit voor de zoveelste COVID-prik?

Geschreven door Blogdoc

Vooraf:

Vooraf: Nadat dit bericht minder dan 24 uur op Linked in had gestaan en 17.000 keer bekeken was, werd het verwijderd en werd bovendien mijn account geblokkeerd. Ik zal protest aantekenen en uiteraard doorgaan met schrijven via dit blog. Uiteraard mag dit gedeeld worden, het wordt zelfs op prijs gesteld. Censuur van een open debat is immers onacceptabel.

Enkele dagen geleden liet minister Kuipers weten dat huisartsen bepaalde groepen mensen die als kwetsbaar gezien worden, gaan oproepen voor een nieuwe prik tegen COVID-19. Wij waren daar als huisartsen overigens zelf niet over geïnformeerd.  Dat roept vragen op. Moeten wij ons laten gebruiken als boodschapper voor informatie van een overheid die tot dusver meer weg had van een reclamecampagne? Anderzijds: is het niet informeren over de prik optie niet strijdig met het principe dat de patiënt zelf mag beslissen? Dus: ga ik meewerken aan het uitnodigen van mensen voor deze prikken?

Daartoe is allereerst de vraag van belang of die prik veilig is voor mensen die toch al kwetsbaar zijn. Het dispuut over de onverklaarde oversterfte die Nederland momenteel kent is nog niet uitgewoed.  Onafhankelijke wetenschappers die dit na willen rekenen, hebben om de data gevraagd, maar krijgen die niet 1. En dat terwijl wetenschap is gestoeld op elkaar kritisch bevragen en het openlijk laten toetsen van je metingen 2. Dus moet je als huisarts maar zelf je afweging maken. Veel van mijn collega’s vinden mij te kritisch en vertellen me dat ik gewoon moet vertrouwen op wat overheid en RIVM zeggen. Dat werkt voor mij niet, want ik ben zelf verantwoordelijk dus denk ik graag nu en dan even mee, zeker als het de veiligheid van mijn patiënten betreft. Maar misschien ben ik te eigenwijs en moet ik mijn leven beteren. Laat ik eens kijken hoe dat werkt. 

Als ik kijk naar de informatie van overheid en RIVM van de laatste jaren, waar ik volgens veel collega’s dus gewoon op moet vertrouwen, dan concludeer ik dat we de volgende informatie hebben gekregen. 

1. Het kan een paar weken duren, maar dan is alles weer terug naar normaal 3.

Dat duurde helaas wat langer.

2. De vaccins zijn ‘uit en te na onderzocht’ 4

Maar het onderzoek werd van begin tot eind uitgevoerd door de fabrikant zelf. Die heeft een duizelingwekkende staat van dienst op het gebied van fraude, misleiding en bedrog en hield haar interne veiligheidsrapport geheim.

3. Er komt geen vaccinatieplicht. 

Maar wie niet geprikt werd moest kort nadien vrezen voor zijn baan, mocht niet meer reizen of deelnemen aan het maatschappelijk leven 5. Op straffe van uitsluiting kon je je laten testen – maar dan wel met een test die geen besmetting kon aantonen. Formeel geen plicht, maar wel een schoolvoorbeeld van Orwelliaanse Newspeak.

4. Vaccinatie kent geen bijwerkingen. Dat bleek toch wat genuanceerder te liggen 6. Zo vermeldt de bijsluiter van Comirmaty in paragraaf 5.3 dat er geen onderzoek is gedaan naar schadelijke effecten van de prik op het DNA noch naar kankerverwekkende eigenschappen. Effecten op de vruchtbaarheid blijken alleen bij ratten uitgevoerd 7.
In bijsluiter van het Pfizer vaccin staat ongeveer hetzelfde 8. Inmiddels werden wel aanwijzingen gevonden voor een afname van vruchtbaarheid bij mannen 9 . Die herstelt zich na enkele maanden, schrijven de onderzoekers geruststellend. Maar hoe zit dat eigenlijk na een boostertje of twee, drie? Niemand die het weet. 

5. Vaccinatie beschermt tegen COVID-19 4 .

Hier bleek sprake van een misrekening. Kijk om je heen: mensen zijn, zelfs na 4 prikken, nog gewoon vatbaar.  

6. Vaccinatie geeft langdurige immuniteit tegen COVID-19 11 .

Dit bleek op een misverstand te berusten. Al na een paar maanden is je afweer flink afgenomen 12. Wat dat betreft ben je beter af met natuurlijke afweer. 

7. “Je doet het voor een ander”: vaccinatie beschermt tegen overdracht van COVID-19.

Helaas was dit bij nader inzien een vergissing 10. Na de prik kun je het virus nog gewoon overdragen 13.

8.  Vaccinatie beschermt tegen long covid.

Deze opmerking bleek wat te voorbarig: bescherming tegen long covid is er niet 14

Kritische dokters zouden naar mijn idee hun visie met regelmaat op grond van de praktijk moeten evalueren. Wie dat doet kan niet anders dan vaststellen dat een beleid van vertrouwen op overheid en RIVM bepaald geen goede strategie was. 

Ik herinner me een politica die meende dat artsen die desinformatie verspreiden, uit hun beroep gezet moeten worden. Maar desinformatie wil en doe ik natuurlijk niet. Ik zal het anders oplossen, met inachtneming van de keuzevrijheid van de patient. Om geen desinformatie te verspreiden mag en zal ik mijn patiënten in elk geval niet vertellen dat het vaccin ‘uit en te na onderzocht’ is, beschermt tegen besmetting, overdracht, long covid of dat het geen bijwerkingen kent. En laten we nou gewoon eerlijk zijn: ik denk dat geen enkele dokter dat kan doen. Wie dat wel doet, verspreidt desinformatie.

Blogdo©

Referenties:

 1. https://www.nporadio2.nl/nieuws/podcast/426714a1-d771-4907-8449-344f96490c26/rivm-trekt-te-vroeg-conclusies-uit-onderzoek-naar-oversterfte
 2. https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-vii-reproduceerbaarheid-van-metingen
 3. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/08/13/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-13-augustus-2021
 4. https://www.trouw.nl/opinie/minister-de-jonge-moet-zelf-ook-geen-nepnieuws-over-vaccins-verspreiden~b4265c03/
 5. https://www.ad.nl/binnenland/er-zou-nooit-indirecte-vaccinatiedwang-komen-nu-rolt-de-jonge-coronapas-verder-uit~a03f1056/
 6. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125239
 7. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf
 8. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf
 9. Gat, I, Kedem, A, Dviri, M, et al. Covid-19 vaccination BNT162b2 temporarily impairs semen concentration and total motile count among semen donors. Andrology. 2022; 1- 7
 10. https://www.trouw.nl/opinie/minister-de-jonge-moet-zelf-ook-geen-nepnieuws-over-vaccins-verspreiden~b4265c03/
 11. https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/werking
 12. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118946
 13. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1
 14. https://www.nature.com/articles/s41591-022-01840-0

Reacties (105)

 • Goed bezig!!! Volg jouw hart! Je bent kundig genoeg, lijkt mij, om hierbinnen jouw afwegingen te maken. Het is aan elke cliënt zelf zijn keuze te maken en van het masseren richting een gewenste keuze( middels allerlei ongefundeerde uitspraken)moet jij je als arts verre van houden. Wanneer iemand kiest voor prikken is dat oké, wanneer iemand niet kiest voor prikken is dat ook oké. Doe je het voor elkaar? Wanneer de medicatie datgene doet wat het beloofde was dit een plausibel argument geweest maar dan nog…wanneer ik denk ‘ ik wil niet ziek worden dan laat IK een prik zetten of draag IK een mondkapje’. Bijkomstig is ‘ misschien dat anderen iets niet van mij vangen. En..ben ik ziek dan blijf ik thuis.

 • R. Bronkhorst

  Wat zou het fijn zijn als onze huisarts zo dacht.
  Wij laten ons niet prikken.
  Een zoon v ons kreeg Jansen maar heeft nu ernstig tinitus.
  Kan niet meer werken.
  Dus weg met die rommel en sluit je aan bij artsencollectief.

 • Top Jan, sta volledig achter wat je schrijft en ik zou dan toch maar door blijven gaan in je vrij eenzame positie temidden van je collega huisartsen en helaas juist niet vertrouwen op overheid en RIVM. Ik denk dat dit de grootste vergissing is de afgelopen jaren van deze collega’s om daar op te vertrouwen. Blijf jij vooral kritisch, doe je onderzoek en als je gaat voor de patiënt veiligheid…ga ze zeker niet overhalen deze zoveelste prik te nemen. Ik zie teveel ellende en de collega’s die wel allemaal hun prikken ‘netjes’ genomen hebben, vallen met veel regelmaat uit, omdat ze het voor de zoveelste keer doormaken of andere reden.

 • Een arts naar mijn hart. Hou kan het dat je als patiënt niet goed wordt geïnformeerd zodat je zelf de beslissing kunt nemen . In Ch. Zijn er artsenpraktijken die vanaf het begin de patiënten middels wat A4tjes informeerden en hen adiseerdrn om als ze besloten zich te laten prikken dit bij een priklocatie te doen omdat zij dit gezien hun eed niet konden doen. Uiteraard bleef de patiënt hun patiënt óók na prikken.!!

 • Keurig samengevat. Jouw 8 punten zijn zo overduidelijk, inmiddels.
  Als je contact zoekt met begrafenisondernemers wordt een en ander nog meer bevestigd.
  Ontkenning van door COVID aangerichte oversterfte heeft niet tot doel dat voorkomen wordt dat men strafbaar wordt gesteld. Het enige doel is: zorgen dat de massa (incl kinderen) de volgende spuit gaat halen. Ik hoop niet dat we over tien jaar moeten constateren dat deze vaccinatieverplichting de volgende massamoord bleek te zijn…

  • Dag Jan,
   Je verwoordt wat, in essentie, ook mijn gedachten en kritische vragen zijn. Ik kan mij helemaal vinden in jouw vragen en essentiële kanttekeningen.
   Het is goed dat er artsen zijn, die hun hersens gebruiken en de moed hebben om zaken aan de kaak te stellen omdat zij een duidelijk visie hebben op o.a. de informatievoorziening en handelwijze mbt deze hele vaccinatie en boostercampagne, de nog onbekende toekomstige effecten en de farmaceutische industrie, ( die soms de indruk maakt, veel weg te hebben van een “maffia” en er gruwelijk veel geld aan verdient)
   Verder de medici die, de indruk maken, vrij klakkeloos het hele ritueel uit te voeren. ( hoeveel boosters willen zij in de toekomst nog toedienen) en vergeten de patiënt de centrale plaats te geven die hem of haar toekomt.
   Complimenten Jan en laat je niet weerhouden om uiting te geven aan je kritische overwegingen en terechte vragen.

 • Wow, respect. Mijn waarnemingen stroken volledig met de waarnemingen hier genoemd. Toch blijven mensen geloven, of toch ook weer niet want lang niet iedereen neemt booster. Hoe dan ook, het is triest dat er niet veel meer discussie mogelijk is zonder dat het gelijk een zwart wit label krijgt. Als de overheid in staat is om zo erg te sturen en de waarheid te verdoezelen en de media hieraan meewerken, dan kan ik alleen maar hopen op wonderen…

 • Alijne Verhaar

  Dag Jan, mooie opsomming en afweging. Een ander argument dat vaak wordt aangehaald is dat hoewel alles wat je noemt klopt, met vaccinatie nog steeds de kans op ernstig verloop minder is, dus de kans op IC opname en sterfte. En dat dat alleen al reden genoeg zou zijn voor vaccinatie, voor jezelf en voor ‘de ander/ maatschappij.’
  Voor mijzelf is deze afweging nog steeds negatief tov natuurlijke besmetting en afweer, wat groter beschermingseffect heeft, maar het kleine risico op ernstig verloop zou blijven, hoe zie jij dat cq heb jij bronnen die hier nuttig in zijn?

 • Mark Kamphuis

  In een fase waarin dissonante stemmen met alle macht gecensureerd worden, is jouw geluid Jan, van levensbelang. Vragen blijven stellen, het opgelegde narratief van alle kanten belichten en ter discussie stellen. De spotlight op ongerijmdheden. Alles in de openbaarheid want je hoeft de waarheid niet te beschermen. Je hoeft haar alleen maar vrij te laten.
  Juist in deze donkere tijden zijn jouw overpeinzingen steeds weer een lichtpuntje. 🙏🏻♥️

  • Beste Mark, trouwe vriend,
   Dank voor je mooie reactie en de prachtige foto op je Instagram account. Als er iemand is die iets van lichtpuntjes weet dan ben jij het wel met je prachtige fotografie.

 • Als arts heb je de eed van Hippocratis getekend: Thou shall do no harm. spelen met een nog niet veilige booster ervaar ik als russische roulette, iets wat nooit goed is voor je patient.

  Off-topic: NL wordt niet door de politiek maar door het bedrijfsleven gerund waaronder big farma, gas en olie.

 • Beste Jan ,dank dat je je blijft uitspreken. Iets wat in deze tijd , met alle censuur, framing en risico’s voor je baan, goede naam enz. , steeds meer een heldendaad is. Des te noodzakelijker is het dan ook, om tegengeluiden en nuchtere feiten, zoals je dat in deze tekst zo duidelijk hebt beschreven, te blijven laten horen. Het is nodig om mensen uit de massahypnose te krijgen. Ik hoop dat ook meer en meer artsen beseffen waar ze aan mee werken en dat ze zich realiseren dat hun verantwoordelijkheid vooral ligt in het zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van de mensen. Ik hoop dat ze zien dat de medische industrie veel te veel macht heeft gekregen, en dat ze deze macht weer terugpakken door hun beroep weer met een zuiver moreel kompas en in werkelijke verbinding met de mens , uit te voeren.

 • In Duitsland geeft men toe dat 1 : 5000 prikken, dus vaccinaties, prikschade tot gevolg hebben. Vaak hartproblemen.
  Wat te denken als je volledig gevaccineerd bent en opgaat voor de volgende ronde.
  Voor mij voelt dit als Russische roulette.

 • Elke huisarts zou zo van mij mogen zijn. Dat is niet eigenwijs maar heel betrokken. Gelukkig zijn er steeds meer huisartsen én patiënten, die zelf al deze vraagstukken kritisch overdenken en hun gezond verstand gebruiken én hun gevoel. Ga zo door met respect voor elkaars mening.

 • Frits Elenbaas

  Moedig dat u, als practiserend arts, uw mening blijft publiceren over de COVID-19 leugen die door ons kartel kabinet o.l.v. de … sluwe fascist Rutte ((marionet van Klaus Schwab) wordt gebruikt om de the great reset versneld uit te voeren.

 • ‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.’
  ‭‭Jesaja‬ ‭5:20-21‬ ‭NBG51‬‬

  ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.’
  ‭‭Hosea‬ ‭4:6‬

  ‘En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.’
  ‭‭Matteüs‬ ‭13:14-15‬

   • Juist Uw mening uitspreken terwijl dit bijna onmogelijk gemaakt wordt of zodat U risico loopt op sluiting van Uw praktijk betekent in mijn ogen dat U wel moedig bent. Er zijn heel veel mensen die rondlopen met misschien dezelfde gedachten maar die niet durven uit te spreken omdat ze dan ofwel vriendschappen kwijtraken/baan kwijtraken of uiteraard niet meer mogen vliegen of een cafeetje ingaan. U doet dit wel en al is het dan middels een blog,U geeft Uw mening weer en dat is waar bepaalde mensen tegenwoordig slecht mee kunnen omgaan,vandaar de censuur. Chapeau en ga zo door!

 • ernst langeveld

  heel mooi gedocumenteerd en mijns inziens nagenoeg geheel correct op onderstaande niet onbelangrijke opmerking na: het vaccin zou volgens de overheid bescherming bieden tegen ‘ernstige ziekte’ . Ik kan niet oordelen of dat juist is geweest maar dat is wel zo gecommuniceerd. En dit is ook als overwinning geclaimd door de overheid. Dat zou ik dus ook onder 5 benoemen en daar je kennis of informatie op geven.

 • Zelf 76 jr heb in juni covid gehad niet geprikt ook mijn man hij was 3 dagen niet lekker ikzelf wat langer..geen prik voor ons .voelen ons weer prima.

 • Richard jansen

  Peter mc culloug en vele andere doctoren wereld wijd zijn fel tegen: t vaxxineren
  De behandelmethode van covid in ziekenhuizen
  T gebruik van remdesivier.
  Mrna technieken in die deathshots

 • Ik lees net dat je geblokkeerd bent op LinkedIn via NineforNews.
  Vanaf dag 1 sta ik achter jouw visie en ben trots dat je een kritisch denkend arts bent. Ik ben blij jou als mijn ‘achterbuurman’ te hebben.

 • Spijtig dat Nederland , Frans op school verwijdert heeft , en hoe is het met Duits ? Nederland is echt gekleefd aan Amerika en Engeland , zij kunnen geen zin uitspreken zonder een Engels woord !! Ik vermoed dat ze geen enkel contact hebben van BUURLANDEN , uitgezonderd een beetje Duitsland ! In België heb je een enorme strijdlustige dokter David Bouillon , en ook Dokter Alain Collignon , en Gaetanne Beeckaert , In Luxenburg , Docter OShc , In Frankrijk Christian Péronne , Prof. Raoult , Luc Montgnier + en vete andere ! Moesten ze in Europa allemaal samen doen !

 • Piter de Vries

  Mijn Linkedin is ook geblokkeerd na kritisch te zijn over de mRNA methode. Herhaaldelijk heb ik Geert Vandenbossche en Robert Mallone geciteerd, ging inhoudelijk in op biotechnologische discussies, gewoon, omdat ik daar ooit een opleiding in gevolgd heb.

  Nu wil Linkedin een volledig copy van mijn indentiteits-bewijs.. inclusief geboortedatum/plaats, SoFI, BSN, etc.. Bij wet is het verboden om een volledige copy ter beschikking te stellen aan een niet-overheids-instelling. Klagen kan niet, Linkedin heeft geen telefoonnummer, en het adres in Amsterdam heeft 700 andere BV achter de voordeur.

  Geen enkele behoefte aan de wet te breken, of een kans lopen op indentiteits-diefstal door Bill Gates en zijn clubje. Mijn klacht bij Autoriteit Persoongegevens loopt alweer 3 maanden. Helaas maken die er geen haast van, waarschijnlijk ook onderdeel van het ” Kartel”……..

 • Waren er maar meer artsen zoals u die WEL het belang van hun patiënten voorop hebben staan en die NIET blind varen op de zogenaamde goede bedoelingen van het RIVM, deze overheid, de WHO en het WEF.
  We zitten midden in de grootste genocide ooit en men werkt hier (voor velen) vrijwillig aan mee…

  Er zijn er die grof betaald worden om de ‘vaccins’ aan de man te brengen maar het gros denkt alleen maar goed te doen (althans… zo lijkt het)

  Als je de cijfers uit Duitsland hoort van de vaccinatieschade en ook op openvaers kijkt (https://t.co/OVL3IZu4t5) kun je niet anders dan bekennen dat er iets écht goed fout gaat!
  Kijk naar de verveelvoudiging van het aantal doden onder topsporters…
  Kijk naar de in het leven geroepen SADS doden die sinds de uitrol van het covid vaccin EXPLOSIEF gestegen zijn…
  In mijn kennissenkring zijn er 4 gezonde mannen in twee maanden tijd overleden aan een longembolie…
  Zij waren allemaal gevaccineerd!

  Deze genocide moet een halt toe geroepen worden en dat kan alleen als wij als volk stoppen met testen op een virus wat voor nagenoeg NIEMAND dodelijk is EN… er meer artsen zoals u opstaan en zeggen waar het op staat.

  Ga zo door en waarschuw zoveel mogelijk mensen om u heen.

 • Trots op rechtschapen artsen die de wet v Hippocrates ter harte nemen!
  Alle anderen zijn schaapjes geworden van Schwab ec
  Burgers blijf waakzaam d ouden gaan nu dood na prikken dan de gepensioneerden waar geld zit en gekort wordt, schandalig!!

 • Anita Willemse

  Ow had ik jou maar als huisarts. Ik heb een echte Pfizer fan die vanaf begin van mijn bijwerking al van een afstand riep: “kan niets met vaccinatie te maken hebben: die doen niks met je immuunsysteem” dat is dan een dokter. Ik ga nog eens op het bordje kijken op zijn huis of dat er echt staat.

 • Ik ben het helemaal eens met je visie, ik ben niet geprikt, ook nooit de griepspuit gehaald, ik neem mijn vitaminen en mineralen en nog meer, zorg voor een goede conditie ben nooit ziek.
  Zorg voor een goed immuunsysteem, dan kom je er ook, en geen gifspuit gaan halen.
  Mijn echtgenoot heeft ze alle vier gehad, maar geef hem ook de nodige vitaminen etc. heeft gelukkig ook nog geen covid gehad, maar ik weet nog niet wat er boven zijn hoofd hangt.
  Mijn advies nodig ze niet uit.
  Sterkte ermee.

 • Ik stel uw schrijven zeer op prijs.

  Er zijn zoveel zaken in het volle zicht die niet door mensen worden opgemerkt of wellicht juist vermeden.
  > Het starten van wereldwijde vaccinatie tijdens de ‘pandemie’ en met een duistere gentherapie terwijl de beproefde en aantoonbaar werkende vroeg-medicatie wordt verboden.
  > Het implementeren van aanvullende maatregelen die nooit eerder zijn gekoppeld aan een dergelijke situatie en bewezen niet werkzaam en zelf schadelijk zijn. Zowel voor de mens als de economie.
  > Het niet willen vrijgeven van raw-data door de officiële instanties zodat eventuele aantoonbare causaliteit van vaccinatie en de maatregelen, bijvoorbeeld oversterfte en vaccinatieschade, niet kan worden onderzocht en gepresenteerd.
  > Het demoniseren en censureren van kritische politici, journalisten, artsen en wetenschappers en dus het beletten van inhoudelijke discussie op platformen waar dit zou moeten plaatsvinden. (politieke arena, radio, tv en kranten, mainstream media en social media etc.)

  Het is het topje van de ijsberg… volg de verplaatsing van geld en macht.

  Degene die nu nog steeds beweert dat kritisch denkende en onderzoekende mensen ‘wappies’ en complotdenkers zijn, die moet toch echt eens in de spiegel kijken en beslissen of dit diens eigen mening is of dat de angst (voor eventuele gevolgen van het meelopen en miszitten) het blikveld heeft vertroebeld en vernauwd. Het blind overnemen van het gepropageerde narratief zou zomaar eens met een prijs kunnen komen.

  Doe onderzoek en maak een weloverwogen keuzes in je leven, dat is mijn devies.

 • Dus dan gebruiken we een foto van dokter Jan uit MCW van pak ‘m beet een jaar of 35 geleden? Een acteur dus?? Hoe serieus moeten we zo’n artikel dan nemen???

  • Beste Kielman,

   De foto was ter illustratie en is een vrij bruikbare afbeelding. Het gaat hier om het weergeven van de emotie van een dokter. Ik denk niet dat het ook maar iets zegt over de inhoud van de tekst. Het is verstandig dat je niet alles voor zoete koek aanneemt. Dat doe ik ook niet. Mocht je twijfelen of je de inhoud serieus kunt nemen, dan verwijs ik je naar de bijgevoegde referenties.
   Maar als je kritiek niet verder gaat dan de foto, dan beschouw ik dat als een compliment, waarvoor hartelijk dank.

 • Ik was erg blij met je e-mails toen ik in de bak zat in januari en ik ben ook erg blij met je tomeloze inzet aangaande deze psychologische oorlogsvoering.
  We gaan onverdroten voort!!!
  Warme groeten van Arjen Smits (IHGVV)

 • Inge van den Berg

  Wat mogen de patienten van jou zich gelukkig prijzen!
  Blijf ajb je goed doordachte overwegingen de wereld inslingeren.
  Blessings
  IvdB
  Mexico

 • Ellis Greeven

  Hoe is het mogelijk? Geblokkeerd worden vanwege het uitspreken van oprechtheid, kritische opmerkingen en professionele visie. Chapeau, wat een deskundig , bewust en moedig huisarts moet jij wezen. Ik kan alleen maar hopen dat er nog vele volgen. Dat er vele in elk geval herinnerd worden aan de eed (Hippocrates) die men afgelegd heeft.

 • Ellis Greeven

  Hoe is het mogelijk dat je als weldenkend huisarts, geblokkeerd wordt omdat je kritische vragen stelt en je bewust bent van de eed (Hippocrates). Chapeau voor je moed, kritische houding en professioneel uitoefenen van je vak. Hou vol! Ps: excuses als reactie 2x weer gegeven wordt maar de eerste leek direct verdwenen te zijn?

 • Je geeft geen desinformatie als je zegt dat prikken nog altijd een vrije keuze is. En dat je open staat voor gesprek bij twijfel. Daar ben je arts voor. En in mijn opinie leg het het heel duidelijk uit, keep up the good work!

 • top arts ik heb veel respect voor een arts die wel de waarheid durf te zeggen en niet bang is om ze big kwijt te raken

  al die leugen artsen die mee gaan met de regering noem ik kwakzalvers en mijn zien e ze niet meer de leugenaars
  fake artsen met de achterlijke nep big

 • 100% gelijk! Ik hoop zo dat er steeds meer mensen in gaan zien dat het allemaal niet zo heel rooskleurig is.
  Dank u wel, dat u kritisch bent en blijft en u zich er niet zomaar bij neerlegt.

 • Femmie de Jong

  Geweldig, dank voor uw openheid. Uw patiënten boffen met u als huisarts. Als verpleegkundige zag ik de volgzaamheid van collegae-zorgverleners wat betreft het inentingsprogramma en nu verbaas ik mij (eigenlijk niet) over de frequentie van ziekzijn cq positieve testen en uitval, ondanks (of dankzij?) de prikken.
  Sterkte in uw – mogelijk eenzame – positie en wijsheid gewenst in het delen van uw gezonde inzichten: dat steeds meer van uw en mijn collegae de ogen mogen opengaan!

 • Ik vind jou zo moedig, je onderzoekt, stelt kritische vragen en laat je niet ‘ompraten’ door je collega- artsen, die de makkelijke weg kiezen door de andere kant op te kijken. Geweldig hoe je je verweer hierboven hebt uitgelegd.
  Petje af. Ga zo door. Ik , en velen, met mij blijven ook kritisch en staan achter jou!

  • Dank, Annemieke!

   Ik ben echt niet zo moedig hoor. Maar ik kan niet anders, omdat ik het niet met mijn geweten kan rijmen als ik mijn mond houd. Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen in de ogen kunnen kijken als ze me vragen waar ik was toen dit gebeurde.

   • Moedig -als je iets nuttigs durft te doen dat veel anderen niet durven. Dus bent U wel moedig. Wat U hier als antwoord geeft is meer de reden waarom U dit uitspreekt.

 • Wat fijn om dit geluid te horen van een huisarts. Ik sta volledig achter jouw uitspraken. Er wordt ook almaar over de bjjwerkingen gesproken vd vaccins, maar laten we het maar gewoon over de werking hebben vd spuiten..

 • Bedankt voor het uitspreken van je zorgen. Er zijn te weinig artsen die dat doen. In deze blog leg je kort maar overzichtelijk uit waarom mensen niet zomaar alles wat de overheid zegt voor zoete koek moeten slikken, maar zelf moeten blijven nadenken. Ik ga deze blog gebruiken om aan mijn omgeving uit te leggen waarom ik geen vaccinatie heb genomen en ook niet zal nemen. Ik stuit op zoveel onbegrip en veel mensen geloven nog steeds dat het goed is om ook de volgende prikken te nemen. Veel mensen weten niet dat er oversterfte is, dat er veel mensen met bijwerkingen zijn, ze verdiepen zich niet maar oordelen wel over mijn beslissing. Dat vind ik onverteerbaar. Nogmaals dank voor het uitspreken.

 • Pieter Stuurman

  Als het verspreiden van desinformatie een reden is om mensen uit hun beroep te zetten, dan moeten dus zowat alle politici, media-mensen en de leden van het RIVM uit hun beroep gezet worden. Zowat alle beweringen over de werkzaamheid en de veiligheid van deze ‘vaccins’ zijn immers achteraf onjuist gebleken.

 • Ik ben blij dat er nog een aantal van dit soort echte huisartsen bestaan. Er zou eigenlijk een landelijk overzicht moeten komen van verstandige huisartsen. Veel mensen zouden dan graag hun “Big Pharma Accountmanager” inwisselen voor een huisarts die gezondheidszorg nog in zijn vaandel heeft. Wat heb je aan een huisarts die “medicijnen” heeft gestudeerd. Die komt nooit verder dan symptoombestrijding zonder ooit na te denken over de mogelijke oorzaak. Ik wil graag een huisarts die “gezondheidszorg” heeft gestudeerd.

 • Willem (Pim) ‘t Hart

  Beste Blogdoc, allereerst hartelijk bedankt voor het open delen van uw/jullie gigantische dilemma! En ook nog wel heel vriendelijk tegenover de “waarheid” die door de overheid wordt neergezet. Ik ben daar, gebaseerd op allerlei feiten, die steeds meer naar boven komen, duidelijk harder in. Het klopt niet, is een goede samenvatting. De maatregelen zijn mijns inziens exponentieel disproportioneel. Bron CBS!: er sterven in NL dagelijks 13 mensen door ongelukjes thuis… Bron RIVM!: sinds Feb ‘20 zijn er 256 onder de 70 aan (zo lang niet van al die mensen een autopsie-rapport door ligt…MET..!) corona gestorven zonder …. BEKEND … onderliggend lijden! Zet dat eens tegen elkaar af en dan de genomen maatregelen… Meer dan 11’000 zijn gestorven door een ongelukje thuis. Een deel daarvan heeft ook de IC’s (langdurig) bezet. En hoeveel meer hebben het na hoe lang in het ziekenhuis, al dan niet op de IC, gelukkig toch overleefd??? Het argument, voor de maatregelen om de zorg te ontlasten??? Is het niet gewoon zo, dat de enige pandemie waar wij nu al enige jaren onder lijden, de gigantische vergrijzing gecombineerd met een veelvoud aan welvaartsziekten is? KISS (Keep It Simple Stupid).. de meest eenvoudige statistiek is de meest betrouwbare en meest veelzeggende. Bon CBS! Onze bevolkingspiramide is een topzware wolkenkrabber met brand in de bovenste verdiepingen en een paar stevig afgezwakte steunpilaren geworden. Voor die generaties en delen van de bevolking is elk virus, schimmeltje of bacterie en/of een periode van aanhoudende (financiële) stress een serieuze uitdaging of bedreiging. Dat had iedere blinde mol met oogkleppen op al decennia lang aan moeten zien komen, maar onder (HELAAS!) meer dan 11 jaar Rutte zijn de IC’s gehalveerd en zijn er aan het bed duizenden wegbezuinigd om de dikke salarissen van het flopmanagement te kunnen betalen én dat terwijl er in diezelfde periode 1 miljoen burgers (voornamelijk immigranten met afgezwakt immuunsysteem door ondervoeding, oorlogsgeweld en armoede) bijgekomen zijn. Het is geen hogere wiskunde om te begrijpen, dat daardoor het (zorg) systeem aan het wankelen gebracht is. En maak de borst maar nat! Na golfje 1-4 (6 als je de andere jaren in het laatste decennium meerekent toen de IC’s ook op hun grondvesten stonden te schudden door de griep!) is er een tsunami onderweg van ongekende omvang. Onze babyboomers (en dat zijn er echt heel erg veel!) worden stokoud. In maximaal 5 jaar gaan de behoefte aan (intensieve) zorg én de “oversterfte” nog harder de pan uit knallen! Ook (juist..?…!!!) met experimentele serums zonder enige aansprakelijkheid en met nu al behoorlijk wat bloed(stollende) serieuze bijwerkingen, nietszeggende tests, ziekmakende maskers (16/24 inademen van eigen CO2, ideale voedingsbodem voor allerlei schimmels en bacteriën), avondklok, of destructieve lockdowns (al dan niet gecombineerd met discriminerende C-pas). Mijns inziens het meest destructieve, hypocriete en discriminerende beleid in de geschiedenis van het kapitalisme en van de democratie.

  Ik hoop, dat ik hiermee nog wat extra licht in jouw/jullie donkere dilemma heb kunnen geven en wens jou/jullie enorm veel kracht, rust, liefde, warmte en vriendschap!

  Grote Groet,
  Pim

 • Ik ben blij dat jij als arts er anders overdenkt en het goede wil voor de mensen .Ik hoor best veel mensen die een tia kregen ms en hartinfarcten en ik hoor in mijn kennisen kring ook rare kanker .Veelal met tumoren in de lever .
  Ik maak me zorgen om deze wereld .

 • Ook ik ben helaas 3,5 week geblokkeerd geweest van LI, gebaseerd op 5 posts sinds november. Bij 2 ervan hebben ze het bericht geblokkeerd, de rest niet. Maar kennelijk houden ze wel een scoren bij. Ik heb o.a. wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd die aangeven dat het vaccin niet erg veilig is. En een bericht van een arts die de aanvraag voor de “emergency” toelating van vaccin voor jonge kinderen beoordeelde en fileerde. Je zou zeggen geen desinformatie. Maar in de policy van LI staat letterlijk dat je niets mag posten wat tegen het narratief van de officiële gezondheidsinstellingen in gaat…..

  Veel sterkte en ik hoop dat je toch blijft doorgaan. Maar helaas voel ik me monddood gemaakt op LI 😕.

  • Dank Jocelyn,

   Ik zal doorgaan met mijn kritische overwegingen te delen zolang me dat niet onmogelijk wordt gemaakt. Mijn blog ben ik gestart omdat LI min berichten steeds vaker censureerde en ik een blokkade aan zag komen. Hopelijk is dat tijdelijk. Maar op deze blogsite zal ik mijn stukken blijven publiceren.

 • mijn compliment dat u als arts de storm trotseert, manlief deed het al eerder door 20 jaar geleden het vak te verlaten om complementair arts te worden en geen strooman langer te zijn van de industrie….

 • Top inzicht, dank voor het delen en sterkte met het strijden tegen het onrecht ons allen aangedaan door onze? overheid gestuurd door multinationals en big pharma e.d.
  Het zijn rare tijden, normaal kan je discussiëren met een ander om inzichten te krijgen van elkaar en te leren, helaas sinds lange tijd al niet mogelijk, het begon in elk geval hevig vanaf 2016 al toen mensen her en der ‘straf’ kregen bv FB jail en of accounts verwijderd toen die nep zaken e.d. tegen Trump begonnen en de heilige democraten, het schijnt dat Hildabeast had moeten winnen… die paste beter in de NWO plannen en agenda 2030, afijn minimaal al vanaf 2016 dus die nep fact checkers oorlog tegen waarheden en of tegenstanders van hun en of voorbeelden geven of life beelden met waarheden delen, dan werd het eraf gehaald en of werd je account geblokkeerd e.d. diep diep triest.

  Sterkte en geef niet op, do good, feel better.

 • S.M. Schmutzler

  Dank je voor je moed om je mening inzake deze eindeloze prikjescampagne, die zou moeten beschermen tegen Covid 19 – helaas, quod non!- onverdroten te blijven verkondigen. Dit ondanks de fikse tegenwerking door de Nederlandse overheid en vele andere perfide instanties die zelf desinformatie blijven verspreiden, maar menen jou te moeten blokkeren en tegenwerken.
  Wees sterk en moedig, ga zo door! Ik deel jouw bericht met velen..
  hartelijke groet, Simone

  • Dank, Simone,

   Ik zal doorgaan met mijn kritische overwegingen te delen zolang me dat niet onmogelijk wordt gemaakt. Niet omdat ik zo dapper en, want dat ben ik niet, maar omdat ik echt niet anders kan. Voor ons maar zeker voor de generaties na ons zijn we verplicht om kritisch te blijven. Mensen mogen van mij echt kiezen voor wel of geen prik, maar ze moeten wel goed en eerlijk voorgelicht worden. Het kan niet van ieder individu verwacht worden dat ze diep de literatuur in duiken. Men vertrouwt op de arts – dan moet die arts dat vertrouwen waard zijn, zich in de materie verdiepen en eerlijke voorlichting geven, maar zich niet 1-op1 als boodschapper van de overheid laten gebruiken. Ook de overheid heeft die verplichting.
   En dat mis ik. Het lijkt wel een reclamecampagne.
   Mijn blog ben ik gestart omdat LI min berichten steeds vaker censureerde en ik een blokkade aan zag komen. Hopelijk is dat tijdelijk. Maar op deze blogsite zal ik mijn stukken blijven publiceren.

 • G.C. Elsendoorn

  Een arts die kritisch is over de veiligheid van zijn / haar patiënten zou juist alle ruimte en informatie moeten krijgen om iedereen maar zo goed mogelijk te informeren. Wat er nu gebeurt is de omgekeerde wereld; wij ( overheid) zeggen dat het goed is en dat moet u dan maar aannemen. Meedenken en vooral kritisch zijn wordt niet op prijs gesteld en wie zich niet wil laten vaccineren, mag aan bepaalde activiteiten niet meer meedoen. Gedegen onderzoeken wijzen uit dat wat door overheid wordt verteld, voor een groot deel naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Maar de overheid zal dat natuurlijk nooit erkennen…

 • Ik steun en deel je mening.
  Stonden er maar meer Nederlanders zo in .
  Ipv makke schapen te zijn en volgen wat de overheid zegt .

 • Wauw, ben blij dat er meer en meer artsen voor hun eerlijke gevoel gaan en durven spreken. De schakel van wakkere mensen wordt steeds steviger. Dankjewel

 • Het wordt tijd dat we een collectieve rechtzaak tegen de (sociale) media aanspannen. Ik ben ook al maanden geblokkeerd en velen met ons. Alleen …. welke rechtbank en onder welk rechtsysteem? Waar daar zit hét issue: waarom kom men hier mee weg? Mail me gerust op hvgard@gmail.com.

 • Beste Jan,
  Dank voor jouw mooie overwegingen. Ik kan die helemaal onderschrijven!
  Die van jou zijn ook nog eens heel up-to-date onderbouwd. Ik zie niet veel huisartsen dat doen.
  Na jaren in de farma-chemie te hebben gewerkt en toxicologisch onderzoek aanbesteed had ik direct mijn twijfels over het onderzoek naar de werking en de onderbouwing van de effectiviteit van de ‘vaccins’. Het pre-klinisch veiligheidsonderzoek dat is ingediend is onvolledig en indirect (read-across) bij Pfizer en ontbreekt totaal bij Moderna.
  Broddelwerk dat nooit in zo korte tijd uitgevoerd kan zijn!.
  De effectiviteit in de toepassing en de veiligheid qua bijwerkingen doen voor mij de deur dicht: Ik had me al niet laten prikken en zal dat ook niet meer doen, na het probleemloos doorstaan van een Delta-besmetting half-december vorig jaar. Wat de bijwerkingen betreft raad ik je dit wetenschappelijk rapport in het Nederlands aan: https://viruswaarheid.nl/medisch/effecten-van-covid-19-vaccinatie-op-het-immuunsysteem/ Zo’n ordening vind je nergens.
  Houd je taai en keer snel weer terug op LinkedIn.

  N.B. Mijn mail vanaf mijn telefoon met de link naar deze blog erin werd ook niet door GMail bij KPNmail afgeleverd “Message blocked”. Er is dus scherpe censuur op jouw bericht.:

 • Mooi om te lezen dat je je rug rechthoud! Je hebt je eigen gevoel te volgen, want dat is je bewustzijn en niet wat de overheid opdraagt, dat is geen verantwoordelijkheid willen nemen voor iets dat je doet, maar daar kom je dus niet mee weg! Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, ongeacht of die in vol vertrouwen is genomen of niet! Wanneer je blindelings vertrouwt, staat je leven stil, je neemt nl iets aan dat niet bezield is geraakt, zo groei je niet in bewustzijn! Ieder mens heeft een ander bewustzijn, dus laat je daar niet door misleiden maar blijf in contact staan meet je innerlijk, dat is de weg die je te volgen hebt! Succes!

 • Connie bakker

  Bij ons in Noordwijk viel bij de eerste dag van vaccinatie in 2020, een man dood neer. Mensen die chemobehandelingen hadden, werden niet meer geholpen, als ze geen spuitje zouden nemen. Ik had het tehuis waar mijn oude moedertje zat, gemaild dat ik geen toestemming gaf, mijn moeder als proefkonijn te gebruiken, ze hebben er niet op gereageerd, en toch gedaan, even later was ze dood. Mijn dochter kreeg een miskraam na de prik, en word nu niet meer zwanger, en mijn jongste dochter menstrueert nu elke 14 dagen. Ik heb mijn huisarts vaarwel gezegd, en mijn statussen overal weg laten halen, mijn tandarts is verhuist, dus ik heb nu helemaal geen medische zorg meer. Ik zou in mei 2021 mijn laatste scan krijgen bij het erasmus in rotterdam (tumor van 7 cm in neusholte verwijdert) maar ik heb die nooit meer gehad, dus geen idee of ik nu schoon ben. Natuurlijk moet ik wel elke maand betalen aan de zorgverzekering, die al miljoenen op de plank hebben liggen. Ik had gehoopt dat mensen wakker zouden worden, en de vaccinaties van onze babys gingen onderzoeken…..wat dat betreft verdient de helaas overleden Dr.Moolenberg en Door frankema van vaccinvrij.nl ook een 10 met een griffel, net als u!

 • Over waarheid en leugen dienen we ten allen tijde een open debat te kunnen voeren, naar elkaar luisterend en elkaars argumenten beproevend. Sociale media krijgen steeds meer macht die niet democratisch tot stand komt. Dat is zeer zorgelijk. Onze ‘officiele’ vertegenwoordigers zoals de OMS en de KNMG moeten veel meer zichtbaar zijn in het publieke debat en de nuanceringen die er zijn, zoals onder andere in deze blog verwoord, een duidelijke stem geven. Wellicht is het ook hoog tijd om een medisch sociaal kanaal te starten waar de discussies open gevoerd mogen worden. Tot die tijd moeten we via onze eigen netwerken de realiteit van censuur in Nederland aankaarten.

 • Kruisselbrink

  Beste meneer Vingerhoets,
  Wat had ik u graag als huisarts gehad!!
  Maar helaas woon ik in Eibergen, iets te ver bij u vandaan ☹️.
  Ik wens u heel veel sterkte in de strijd en hoop u ergens een keer te mogen ontmoeten!!

  Met vriendelijke groet,
  Huibert Kruisselbrink

 • Wim van den Hooven

  Mijn huisarts, dr. De Rooy is gestopt of in ieder geval aan het afbouwen. Hij vertelde mij dat hij was gevaccineerd, dat moest wel. Graag zou ik van huisarts veranderen, niet dat ik geen vertrouwen meer in hem heeft, maar ik vind ben anti corona of wel een wappie

 • Huisartsen die hier nog aan meewerken zijn schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en zullen er rekening mee moeten houden dat op termijn ze vervolgd en veroordeeld zullen worden.

 • Respect !
  Een onderbouwd artikel en een duidelijk geluid.
  Goed dat er zulke huisartsen zijn .
  Blijf dicht bij je hart, Jan!

 • Robert Hardeman

  Mooi blog! Qua vorm in mijn optiek genuanceerd en positief kritisch. Qua inhoud: volledig mee eens! Kortom: wordt gewaardeerd!

 • Tinie Veltkamp

  Beste Jan.
  Blijf wie je bent een kritische arts die het hart voor zijn patiënten op de goede plaats heeft. Mijn mannen ik zijn eveneens kritisch en hebben ons niet laten vaccineren. RIVM en de GGD zijn niet de partners waarop ik mijn vertrouwen wil vestigen.
  Bedankt voor je blog.

 • Wij staan tesaam voor het gericht
  voor goed of kwaad te kiezen,
  een volk dat voor tirannen zwicht,
  zal meer dan lijf en goed verliezen,
  dan dooft het licht.

  – H.M. van Randwijk

  Ik vind het vreselijk dat de vrijheid om met elkaar van gedachten te wisselen, het fundament van elke wetenschap, wordt beknot.
  Beknot door overheidsinstanties en allerlei bedrijven in de media (sociale media, traditionele media), door universiteiten en andere onderwijsinstellingen, door allerlei machtstructuren die ooit zijn opgetuigd ter ondersteuning van het algemeen belang.
  Kritisch (na)denken en vragen stellen, dat mogen en kunnen, is een belangrijke pijler (en peiler) van vrijheid.
  Het geeft te denken als degenen met ‘de macht’ de dogma’s kaderen en iedereen die zich daarbuiten begeeft stigmatiseren als ‘fout’ (met een uitwisselbaar label; anarchist – ultrarechts – wappie – spiri-zwever – bruinhemd – complotdenker – laagopgeleid, etc. etc.) én vervolgens buitensluiten. Buiten het gesprek, buiten meningsuiting, buiten meningsvorming.
  In toenemende mate is het uiten van een mening, die buiten de van bovenhand verkondigde visie ligt, verboden.
  Men mag niet (meer) twijfelen en bovendien dat niet openbaar delen met anderen.
  Dissidenten zijn nu ook in de ‘vrije’ westerse wereld vogelvrij verklaard en worden beknot.
  Politici roepen op om hen rechten en titels te ontnemen, bedrijven blokkeren hun account.
  Waar blijft de vrijheid van geest, de vrijheid van meningsvorming, het academisch debat ?
  Dokter, ik prijs u, uw doorzettingsvermogen, de moed om uw hoofd boven het maaiveld te steken terwijl u in alle openheid twijfelt aan de dogma’s die door bovenhand tiranniek worden opgelegd.
  Moge uw stem blijven klinken!

 • Sonja Van Dijk Horst

  Beste Dokter Jan ,
  Zo blij dat U mijn huisarts bent , ik heb U nog gelukkig nog niet vaak nodig gehad maar als U weet hoe het ons ( mijn vader en mij ) steunt dat U zo bewust nadenkt over wel of niet vaccineren en niet zomaar luk raak de prikken zet .
  Mijn man wel gevaccineerd en heeft daar zeer nadelige gevolgen van ; 3x hartinfarct gehad , zware operatie en nog steeds niet de oude .
  Mijn vriendin en haar vriend volgen Uw blogs en wilden mij op deze blog attenderen en wilden dit door mailen maar dat wist geblokkeerd 😓. Zo triest pure sencuur !
  Ga zo door Dokter Jan het gaat steeds harder nodig zijn mensen die hun stem laten horen .
  Mvg Sonja Van Dijk Horst

 • Rob van de Pol

  Reactie van Rob van de Pol , 15 aug 2022
  Beste lezer,
  ⏹ lees art 5 van de Arbeidsomstandighedenwet , dat gaat over de voor werkgevers verplichte RI&E. Hierin moet werkgever (WG) gevaren , reeds getroffen maatregelen, Risicoweging, nog te treffen maatregelen en RESTrisico’s beschrijven voor werkplekken en werktaken in je functie. Vervolgens plan van aanpak schrijven (planning acties, benodigde mensdagen en € )
  ⏹ welke inhoud RI&E?
  Zie hele Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor Sars-Covid zie H4, artikelen over mutagene stoffen en artikelen 4.85 t/m circa 4.100 over biologische agentia (overheid presenteert covid als een ziekteverwekkend biologisch agens hoewel de overheid geen vastgesteld genoom heeft geleverd)
  WG moet in de RI&E t.a.v. deze artikelen BEWIJZEN welke gevaren covid allemaal veroorzaakt op de werkplekken en in de taken in je functie en voor derden. En WG moet in de RI&E BEWIJZEN dat de gekozen maatregelen veilg zijn en de gezondheid niet schaden. WG kan dit niet bewijzen omdat overheid, RIVM, Arbeidsinspectie , GGD , onvoldoende info geven / info achterhouden.. Het mRNA met spike eiwitten kan mutagene reacties veroorzaken: dus moet je rekening houden met gevolgen als kanker, abortus en onvruchtbaarheid en immuniteit problemen. Er is 5-15 jaren onderzoek nodig om veiligheid of onveiligheid te kunnen aantonen. Arbobesluit stelt in H4 tav mutagene stoffen en biologische agentia knalharde eisen aan werkgever. Onder meer indeling in categorieën 1, 2, 3, of 4. Per categorie gelden verplichte maatregelen.
  Cat 3 : moeilijke preventie, heel moeilijke behandeling, grote verspreiding. Voorbeelden: hepatitis B, HIV, Q-koorts
  Cat 4: marburg, Ebola. Geen preventie mogelijk en geen behandeling mogelijk. Alleen gespecialiseerde laboratoria mogen met cat 4 werken. NL heeft er maar een paar. In de “gezondheidswetgeving” is Sars-covid in de ergste categorie A ingedeeld. WAAROM DAN NIET IN CAT 4 Arbobesluit?
  Werkgever kan het bewijs voor veiligheid injecties nog niet leveren DUS……. Werkgevers en artsen: blijf heel ver weg van directe en indirecte injectieplicht en ver weg van injectiedwang. WG moet ook bewijzen dat mondkapjes veilig zijn en dat de ventilatie per werkruimte effectief is. Er gelden strenge eisen aan beperkte recirculatie van de binnenlucht.
  Dat kan de WG niet bewijzen.
  Voorbeeld: Heb je last van muggen in de slaapkamer? Dan zet je geen kippengaas voor het open raam. Virusdeeltjes zijn veel en veel kleiner dan de ruimte tussen de vezels in een mondkapje …DUS werkgevers 1 advies: zet in de RI&E dat er door de overheid onvoldoende info is gegeven om goede risicowegingen te maken en om te kunnen bewijzen dat gekozen maatregelen effectief zijn.
  Groet van ing. Rob van de Pol. Gepensioneerd laboratorium ingenieur analytische en fysische chemie, veiligheidskundige, en arbeidshygiënist.

 • M.J. Duizendstra

  Beste dokter Jan Vingerhoets,
  Dank u voor deze mooie blog. U benoemd op een goede manier de beloftes die men heeft gedaan over de vaccinaties en daaronder de feiten. Fijn dat u voor uw patiënten maar ook voor ander de vinger aan de pols houd omdat juist heel veel mensen geraakt zijn door de afgelopen jaren en de besluiten die hierin genomen zijn door het RIVM en de ministers. Mensen die zich gedwongen voelde om de vaccinatie maar te nemen omdat ze anders hun werk konden kwijtraken, hun partners of kinderen niet meer mochten zien die in verzorgingshuizen of verpleeghuizen zitten. Mensen die geen afscheid mochten nemen van hun dierbare en vanachter een raam moesten toezien hoe hun dierbare werd weggereden. Eenzaamheid, verdriet en vooral onmacht heeft dit bij vele gebracht. Daarom ben ik blij dat er mensen zo als u zijn die de feiten tegenover de beloftes durft te zetten. Heel jammer dat u hierin belemmerd wordt door linkin en andere media bronnen en sommige artsen zelfs door de overheid worden gewaarschuwd. Dank u voor uw oprechte uitspraken. U ben een geweldig mens en een geweldige dokter dat u zo voor uw patiënten opkomt.

 • Maaike van Stralen

  Hee Jan, Demo- maatje!

  Ik lees je blog nu pas, maar wat weer fantastisch verwoord! Trots op jou! Blijf zo doorgaan met het verkondigen van het kritisch geluid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

01
aug, 2022
Jan Vingerhoets

Populair

Meld je aan om niets te missen

Mijn blogs verschijnen voorlopig nog op Linked in maar worden steeds sneller verwijderd. Wil je op de hoogte blijven als er nieuwe blogs verschijnen en ze hier teruglezen? Meld je dan aan en ik zorg dat je een bericht krijgt. 

©  Blogdoc.nl